De politieke agenda van de Nederlandse politiek

De politieke agenda van de Nederlandse politiek

nederlandse politiek

De Nederlandse politiek houdt zich bezig met de relatie tussen de centrale overheid, de gemeenschappen, gewesten en gemeenten en de bevolking in het algemeen. De centrale regering behartigt de belangen van de burgers via een gekozen regering die optreedt via de Tweede en Eerste Kamer. De regeringen op nationaal niveau worden vertegenwoordigd door de minister-president, de ministers van het kabinet en hun respectieve kabinetten. Het Nederlandse politieke systeem heeft een gedecentraliseerde structuur, waarbij de regionale regeringen autonoom gezag uitoefenen. De belangrijkste regeringsorganen zijn het kabinet, de koninklijke raad, het koninklijk hof, de senaat en het Nederlandse parlement.

Het politieke bestel van Nederland kent een constitutioneel monarchale regering, een participatieve constitutionele vergadering en een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Nederland wordt gekenmerkt als een federalistische staat. De klassieke linkse partijen in Nederland zijn de Parti Centrale, de Middenpartij (Molen), het Socialistisch Blok, het Christen-Democratisch Forum, de GroenLinks Partij, de Rood-Groene Alliantie en de Christen-Democraten. Deze partijen hebben allemaal verschillende beleidsverklaringen, maar zij steunen een sterke nationale identiteit en zijn sterk gekant tegen multiculturalisme, moderniteit en de uitholling van traditionele waarden. Ook reformistische en euro-linkse partijen zijn belangrijke spelers op het politieke toneel van het land.

De politieke agenda van de regering berust over het algemeen op de noodzaak om de etnische gemeenschappen tevreden te stellen en de immigratie te beteugelen. Het oorspronkelijke plan Fortuyn werd in 1792 uitgevoerd als een middel om Nederlands-Indiƫ te beschermen tegen de Franse piratenvloot. Het resulterende Fortuyn-beleid beschermde het eiland Willemstad en het omliggende gebied in het zuiden en westen, terwijl het een bufferzone vormde voor het Britse leger in India.

Sources for this article: