Een overzicht van De Nederlandse politiek

Een overzicht van De Nederlandse politiek

De Nederlandse politiek is het kerngebied van de politieke wetenschappen voor velen die geïnteresseerd zijn in wereldpolitiek en internationale betrekkingen. De Geschiedenis van de Nederlandse Politiek, ook bekend als de Studies over Internationale Politiek, is echter niet zo gemakkelijk te recenseren als men zou denken. Er zijn talrijke uitstekende werken over dit onderwerp, maar helaas bestrijken de meeste niet hetzelfde terrein. Ik hoop dat recht te zetten door mijn persoonlijke bespreking van vijf populaire boeken over hetzelfde onderwerp met u te delen. Daarmee hoop ik dat u hopelijk kunt zien waar ik tekortschiet in de verwachtingen.

In veertien artikelen zal in het specifieke deel over de Nederlandse politiek de geschiedenis van Nederland worden behandeld van voor de toetreding tot de Europese Unie in 2021. Dit is een nogal beknopt overzicht en komt op een moment dat veel gedetailleerder onderzoek nodig is om de werking van het hedendaagse Europa te begrijpen, met name de opkomst van het euroscepticisme. Dit boek is een uitzonderlijke inleidende tekst op dit gebied. Niet alleen biedt van Gogh een ongelooflijk interessant vertrekpunt, maar van Gogh zelf is ook fascinerend en het bestuderen waard als kunstenaar. Daarnaast is van Gogh misschien wel een van de bekendste en meest gerespecteerde kunstenaars van de twintigste eeuw, die vandaag de dag nog steeds extra aandacht krijgt, alleen al vanwege zijn eerlijkheid en onconventionele manier van kijken naar het leven.

De politiek van Nederland, ook wel de Europese politiek van Nederland genoemd, beslaat de periode tot aan de toetreding. Hoewel het boek zich in de eerste plaats richt op de periode voorafgaand aan de toetreding, zijn er ook een aantal nuttige hoofdstukken waarin de belangrijkste kwesties worden besproken die het land in die tijd bezighielden, evenals enkele historische perspectieven. De politiek van die periode biedt een intrigerende kijk op de complexe relatie tussen religie en politiek, aangezien de regering door de religieuze gemeenschap onder druk wordt gezet om religieuze beginselen na te leven, terwijl zij ook de belangen van het bredere publiek moet respecteren. Een ander belangrijk aspect van het boek is dat van Gogh een toegewijd katholiek is en de illustraties en schilderijen in de serie laten zijn toewijding aan zijn geloof en zijn kunst echt zien. Over het geheel genomen is dit een zeer plezierig boek dat uit de eerste hand een kijkje geeft in de gecompliceerde politiek van Nederland en een belangrijk inzicht geeft in hoe kunst de politieke besluitvorming kan beïnvloeden.

Sources for this article: