Nederlandse politiek

Nederlandse politiek

nederlandse politiek

De politiek van Nederland wordt gekenmerkt door een wijdverbreide participatieve democratie, een amorfe constitutionele monarchie, een gedecentraliseerde eenheidsstaat, en een consultatief, proportioneel regeringsstelsel. Nederland wordt vaak beschreven als een zeer liberaal democratisch land met sociaal-culturele kenmerken die sterk beïnvloed zijn door de zeventiende-eeuwse Franse verlichting en de Nederlandse nationaliteit. Er is een periode geweest van diepgaande politieke en economische ontwikkeling, die heeft geleid tot de totstandkoming van een breed scala aan constitutionele instellingen en wetten.

De belangrijkste bestuurseenheden in de Nederlandse Republiek zijn de gemeenten, de Eerste Kamer, het Kabinet, het Koninklijk Huis, de Likert-schaal van raadszetels, plaatselijke parochies en volksvertegenwoordigingen, de rechtbanken, het leger, de niet-hereditaire en eigendomsverenigingen, de uitgevers, en de universiteiten. Afzonderlijke districten of regios kiezen hun bestuursorganen via rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers die districten worden genoemd. Bij lokale verkiezingen wordt een stelsel van evenredige vertegenwoordiging gebruikt, waardoor kleinere partijen op nationaal niveau een aanzienlijk voordeel hebben. Door het systeem van evenredige vertegenwoordiging hebben de partijen in de Nationale Assemblee het grootste aantal zetels aan de onderkant van het partijspectrum dan welke andere grote partij in het Nederlandse systeem dan ook.

Nationale peilingen geven aan dat de centrumrechtse Liberale partij de grootste aanhang heeft, gevolgd door de centrumlinkse Gematigde partij. Partijgenoten aan beide zijden van het politieke spectrum zijn huiverig voor het vormen van coalities met andere partijen, uit angst dat dit kan leiden tot een instabiele regering. Door dit wederzijdse wantrouwen zijn er weinig of geen coalities in de Nederlandse politiek. Af en toe slaagt een partij erin om alleen een regering te vormen, maar niet al te vaak. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Nederlandse politiek er lang over doet om zich te ontwikkelen omdat coalities niet gunstig zijn.

Sources for this article:

Contact

NIEUWSBRIEF