Oeroude filosofie - Het begrip democratie

Oeroude filosofie - Het begrip democratie

democratie

Het woord "democraat" is afgeleid van Griekse woorden die "volk" en "verkiezingen" betekenen. Het Griekse woord democratie betekent "heerschappij van het volk", omdat in het oude Griekenland democratie de hoogste regeringsvorm was. In het oude Griekenland had iedere burger die buiten de grenzen van een bepaalde gemeenschap woonde, geen eigen rechten of voorrechten. Hij werd beschouwd als een vreemdeling binnen zijn eigen land. Deze definitie van democratie komt overeen met veel van de overtuigingen van de grote filosofen van het klassieke Griekenland, van wie sommigen beweerden dat er twee soorten mensen zijn - zij die vrijheid wensen en zij die er bang voor zijn. Daarom willen sommige burgers volledige burgerrechten, terwijl anderen een representatief systeem wensen, zoals de representatieve democratie.

De oude Grieken gebruikten de term democratie ongeveer zoals wij het woord vandaag de dag gebruiken, wanneer zij verwijzen naar volksvergaderingen of gedeeltelijke mendacio, dat zijn groepen burgers die samenkomen om besluiten te nemen. Maar in tegenstelling tot de Amerikaanse vorm van democratie, waarin vertegenwoordigers door de burgers worden gekozen door middel van een stemprocedure, werd in het oude Athene één enkele persoon, de xiphos (koning), door middel van een stemming gekozen om een polis te leiden. Aristoteles betoogde dat het volk weliswaar zijn leiders kan kiezen, maar dat als die leiders niet de steun van het volk hebben, zij zich niet legitiem "leider" kunnen noemen. Daarom, aldus Aristoteles, kende een echte democratie twee vormen - een democratie van de demos, of "het volk" zelf, en een democratie van de aristocraten, of "de mensen". Plato definieerde een democratie verder als een polis door te stellen dat een stad of staat werd geregeerd door wetten die door een plebische demicatuur werden aangenomen.

Aristoteles definieerde een democratie verder als een "formele" regeringsvorm waarbij een bepaald orgaan of een bepaalde groep individuen de opperste macht uitoefent over de burgers van een polis. Hij voerde verder aan dat een democratie noodzakelijk was omdat de demos, in tegenstelling tot de aristocratie, geen beroep hoefde te doen op een superieure macht om zijn wil op te leggen aan de massas. Volgens Plato was een democratie noodzakelijk voor de demos om zichzelf te kunnen besturen, en hij ging zelfs zo ver dat hij de democratie vergeleek met een kudde rendieren of honingbijen; omdat de burgers van een democratie niet bang hoeven te zijn dat hun meerderheid groter is dan de minderheden in een samenleving. Plato hoopte dat een democratie zou leiden tot een vreedzamere samenleving, en hij geloofde dat samenlevingen zonder democratie niet zouden kunnen overleven.

Sources for this article: