Recente verkiezingscampagnes in Nederland - Geschiedenis van de Nederlandse politiek

Recente verkiezingscampagnes in Nederland - Geschiedenis van de Nederlandse politiek

nederlandse politiek

In elf posts over de Nederlandse politiek zal worden ingegaan op de lange historische geschiedenis van dit land. Deze post behandelt de periode voorafgaand aan de Federatie in de negentiende over de periode vlak voor het Nationalisme in de twintigste. Deze post geeft een breed overzicht van deze eerdere artikelen.

Op de website over politieke eigenaardigheden zal worden ingegaan op de huidige Nederlandse politiek, in het bijzonder met betrekking tot de komende verkiezingen. In het artikel "Nuweren Polster" (gepubliceerd in mei) zijn de verkiezingsanalisten nogal verdeeld over de Parti Corporatist (Pvd) en de Democratische Partij die nek-aan-nek staan in de peilingen. Uit een recente peiling blijkt dat slechts de helft van de bevolking voorstander is van een verandering van de traditionele partijen. Dit artikel biedt enig inzicht in de verschillen tussen deze twee partijen, hoe elke partij het doet in de peilingen, en hoe het recente corruptieschandaal de kiezers kan beïnvloeden. De auteur geeft aan waarom deze verkiezingen zo belangrijk zijn.

In een ander artikel, getiteld "Nieuweren Polster" (gepubliceerd in juli), geeft politiek analist Wouter Slompewa zijn eigen kijk op de komende verkiezingen. Hij/zij stelt dat de nieuwe partijen bij de komende verkiezingen een poging kunnen wagen om coalities te vormen, omdat zij hebben laten zien dat zij coalities kunnen vormen met andere partijen ongeacht hun kleur, terwijl centrum-links die luxe niet heeft. Beide partijen hebben ingezien dat ze wel degelijk iets gemeen hebben, hoewel hun ideeën over hoe aan de macht te komen verschillen. Slompewa suggereert ook dat evenredige vertegenwoordiging iets is dat bij vroegere nationale verkiezingen is weggelaten en dat de kiezers dus, door de partijen samen te stemmen, hun stem laten verwateren. Hij vindt dat toekomstige regeringen gevormd moeten worden door het volk, voor het volk, en dat dit zou helpen om een verandering in de Nederlandse politiek te bewerkstelligen.

Sources for this article: